ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ รหัส POS3214 Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 0 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
Mon, 21 Nov 2016, 4:40 PM
รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ รหัส HRM4101 Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 0 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
Mon, 21 Nov 2016, 4:40 PM
รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 วิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ รหัส QMT2205 Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 0 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
Mon, 21 Nov 2016, 4:36 PM
รายชื่อนักศึกษา วิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ รหัส BUA3122 Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 0 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
Tue, 29 Mar 2016, 8:12 PM
รายชื่อนักศึกษา วิชา การวิจัยทางธุรกิจ รหัส BUA4102 Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 0 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
Tue, 29 Mar 2016, 8:10 PM